27Feb2018

Studentska praksa u CENTRU

Na nedavno raspisanom konkursu u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakulteta našem timu su se pridružile Ivona Živković i Aleksandra Korać, studentkinje master studija i Andrea Kaljević studentkinja četvrte godine osnovnih studija sa odseka sociologije.

Centar za istraživanje javnih politika nastavio je u 2018. godini stratešku saradnju sa Filozofskim fakultetom u Beogradu. Zahvaljujući toj saradnji, u narednih šest meseci, iskustvo u istraživačkim i programskim aktivnostima sticaće druga generacija studenata i studentkinja osnovnih i master studija ovog fakulteta. Na nedavno raspisanom konkursu u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakulteta našem timu pridružile su se Ivona Živković i Aleksandra Korać, studentkinje master studija i Andrea Kaljević studentkinja četvrte godine osnovnih studija, sve sa odseka sociologije. Jedna od prošlogodišnjih stažistkinja, sada studentkinja doktorskih studija na odseku za psihologiju, Milica Skočajić, bila je u poslednjih godinu dana angažovana na Centrovom projektu o migrantima, a od marta je stalni član tima Centra i radi kao mlađa istraživačica na projektu Centra o digitalnom radu.

Centar pridaje veliku važnost jačanju istraživačkih i akademskih kapaciteta studenata i nastoji da kroz program mentorstva usmerava i oblikuje istraživačka iskustva studenata i studentkinja. Centar je u proteklom periodu takođe ostvario izuzetnu saradnju sa Fakultetom bezbednosti i Klubom studenata Fakulteta bezbednosti.

Pored programa stažiranja, Centar u okviru delovanja Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ od 2017. godine organizuje i nagradni konkurs za najbolje studentske radove iz oblasti ljudske bezbednosti na kojem mogu da učestvuju studenti svih fakulteta u Srbiji. Najbolje radove studenata i studentkinja sa prošlogodišnjeg konkursa možete pročitati u zborniku radova  „Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca“.