Branka Anđelković

 

Koosnivačica CENTRA/Direktorka programa


Kao međunarodna ekspertkinja Branka Anđelković bavi se temama iz oblasti civilnog društva, socijalne politike i političke ekonomije. U proteklih 15 godina Branka je bila angažovana kao savetnica na programima razvoja Europske komisije (EK), Međunarodne organizacije rada (ILO), programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u jugoistočnoj Evropi i centralnoj Aziji koji se tiču socijalne zaštite, zapošljavanja i saradnje državne uprave sa organizacijama civilnog društva, kao i reforme javne uprave u tim sektorima. Autorka je više studija i istraživanja sprovedenih u Srbiji i različitim zemljama istočne Evrope i centralne Azije.

Branka je koosnivačica CENTRA i direktorka programa. Vodeća je istraživačica na projektima koji se tiču socijalne politike, socijalne inkluzije, socijalnog kapitala, formalnih  i neformalnih mreža. 

Od 2013 godine do 2015. bila je angažovana kao vođa tima EU eksperata za podršku Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom R. Srbije. Od 2002. do 2008. godine Branka je bila Šefica odseka za smanjenje siromaštva i ekonomski razvoj pri UNDP Srbija. Pre toga je radila kao Savetnica za medije i civilno društvo u Evropskoj agenciji za re konstrukciju, te kao Savetnica za program za britansku humanitarnu organizaciju Oxfam. Karijeru je počela 1991. godine kao novinarka, prvo na društvenoj sekciji, a potom na političkoj u nedeljnom magazinu NIN.

Branka je magistrirala na Harvardu na odseku za javnu upravu. U SAD je takođe bila u gostujućem statusu pri Centru za evropske i evroazijske studije na Kalifornijskom Univerzitetu (UCLA). Anđelković je magistrirala i na Centralno-evropskom univerzitetu na Odseku za međunarodne odnose i evropske studije 1996. godine, a zatim je provela dve godine na Oksfordu istražujući posle-hladnoratovske politike na Bliskom istoku, te u Turskoj na Bilkent Univerzitetu. Bila je Čivning stipendista, stipendista Instituta za otvoreno društvo (OSI), Kokalis programa za jugoistočnu Evropu i harvardskog Hauser Centra za istraživanje neprofitnog sektora.  Na čelu Harvard kluba u Srbiji je bila od 2013. godine do februara 2015 u svojstvu predsednice kluba.