Jelena Radoman

Jelena Radoman je doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i članica Centra za istraživanje javnih politika. Autorka je brojnih radova koji se bave reformom sektora bezbednosti, ruskom spoljnom i unutrašnjom politikom i bezbednošću ranjivih grupa, a angažovana je kao konsultant na više projekata u srodnim oblastima.
 
Saradnica Centra je od 2011. godine, od kada učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju istraživanja o bezbednosti ranjivih grupa i reformi sektora bezbednosti u Srbiji. U timu Centra sprovela je istraživanja o bezbednosti LGBTIQ populacijeRomkinja i Roma u Srbiji i analizi sadržaja nastavnog materijala u vojnom školstvu u Srbiji.
 
Dobitnica je OSI – Čivning stipendije za 2007/2008 godinu za master studije Politika, bezbednost i integracije na Školi za slavonske i istočno-evropske studije Univerzitetskog Koledža London na kom je završila studije 2008. godine. Takođe je bila gostujuća istraživačica Helenskog instituta za međunarodne odnose u Atini, dobitnica stipendija Evropskog fonda za Balkan i Misije OEBS u Srbiji. 
 

Izabrani skorašnji radovi: