Kako reforma sektora bezbednosti utiče na ljudsku bezbednost u Srbiji? Ponovna procena uticaja reforme sektora bezbednosti na LGBT populaciju

Autori: Jelena Radoman, Marija Radoman, Jelena Šapić

preuzmi publikaciju

Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje

Rezultati istraživanja, autori: dr Danijela Spasić, Marina Tadić

preuzmi publikaciju

Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva RS

Prvo i, za sada, jedino istraživanje jedne NVO o zastupljenosti (anti)diskriminatornih tema u nastavnim materijalima i programima vojnih škola u Srbiji. Oktobar 2013.

preuzmi publikaciju

Sreća i porodice sa decom u Srbiji, integralna verzija

Polazeći od koncepta sreće, studija ukazuje na vezu između karakteristika porodica u Srbiji i osećaja životnog zadovoljstva članova porodice i razvoja dece, i daje preporuke za kreiranje socijalnih politika. Septembar 2014

preuzmi publikaciju

Zbornik radova „Savremeni izazovi, problemi i dileme u vezi sa bezbednošću pojedinca“

Zbornik najboljih studentskih radova sa konkursa Fonda "Svetlana Djurdjevic Lukic"

preuzmi publikaciju

Ljudska bezbednost - Zbornik studentskih radova

preuzmi publikaciju

Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji

Kako pripadnice i pripadnici romske manjine opažaju vlastitu bezbednost i da li vide promene u delovanju sektora bezbednosti? Jun 2014.

preuzmi publikaciju

Uticaj socio-ekonomske strukture ruralnog stanovništva na uspeh politike ruralnog razvoja u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji

preuzmi publikaciju

Procena efikasnosti lokalnih mehanizama socijalnog uključivanja Romkinja i Roma

Studija je sprovedena na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), sa ciljem da se ispitaju dometi i performanse programa i mera za socijalno uključivanje Roma.Januar 2013.

preuzmi publikaciju

Oružje na meti - zloupotreba vatrenog oružja u Srbiji

Autor ove UNDP/SEESAC analize je Svetlana Djurdjevic Lukic sa istrazivacicama Centra Marinom Tadic i Tatjanom Milic. April 2015

preuzmi publikaciju

Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti

Nacionalni izveštaj o humanom razvoju (NHDR) u Srbiji 2016, Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti, autorke: Branka Anđelković, Maja Kovač

preuzmi publikaciju

Rezime: Procena efikasnosti lokalnih mehanizama socijalnog uključivanja Romkinja i Roma

Studija je sprovedena na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), sa ciljem da se ispitaju dometi i preformanse programa i mera za socijalno uključivanje Roma. Januar 2013.

preuzmi publikaciju

Community Policing & Community Security: Theory & Practice in Timor-Leste

Available at the Justice and Security Research Programme, LSE, www.lse.ac.uk. Jun 2014.

preuzmi publikaciju

LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji

Istraživanje je pokazalo šta pripadnici LGBT populacije iz Beograda, Novog Sada i Niša misle o sopstvenoj bezbednosti i odnosu sa policijom i Vojskom. Oktobar 2011.

preuzmi publikaciju

Nalazi istraživanja i preporuke za efikasniju zaštitu žrtava trgovine ljudima

Centar za istraživanje javnih politika u partnerstvu sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima sproveo je istraživanje o tome kakve su mogućnosti unapređenja lokalnog sistema za suprotstavljanje trgovini ljudima. Decembar 2014

preuzmi publikaciju

Final Report: Integrated employment and social services model

Review on developing and piloting the integrated employment and social services delivery model by Branka Andjelkovic and Pavle Golicin. English only. February 2012.

preuzmi publikaciju