O mogućim pravcima regulacije digitalnih platformi u Srbiji sa aspekta zaštite konkurencije i prava informacionih tehnologija na primeru platformi za dostavu hrane

Autori: Tijana Žunić Marić, Jelena Obradović, Žunić Law

preuzmi publikaciju

Fairwork Serbia 2022: Standardi rada u platformskoj ekonomiji

Branka Andjelkovic, Tanja Jakobi, Maja Kovac, Slobodan Golusin

preuzmi publikaciju

Mapping the Future of Work: What the future holds for platform workers in Bosnia and Herzegovina (ENG only)

Autor: Armin Sestic, 2023

preuzmi publikaciju

Exploring Viable Solutions for Freelancer Worker Rights Beyond the Tax Regime (ENG only)

Autori: Branka Andjelkovic, Tanja Jakobi, Ljubivoje Radonjic, 2023

preuzmi publikaciju

Unpacking the potentials of the platform economy in Albania (ENG only)

Autori: Brikene Dionizi Ph.D , Elvisa Drishti Ph.D, Brisena Kopliku Ph.D, 2023

preuzmi publikaciju

Revolutivna EOR usluga: Ključ za status frilensera?

Autor: Digitalna zajednica

preuzmi publikaciju

Fairwork Serbia Ratings 2023

Autori: Branka Andjelkovic, Tanja Jakobi, Maja Kovac, Ljubivoje Radonjic

preuzmi publikaciju

Osnova za strategiju UGS Nezavisnost o sindikalnom organizovanju i zaštiti radnih prava platformskih radnika

Autori: Stefan Todić, Slađana Kiković, Aleksandra Vitorović i Miloš Miljković

preuzmi publikaciju

O položaju radnika na digitalnim platformama u Srbiji iz ugla SSSS

Autori: Savez samostalnih sindikata Srbije

preuzmi publikaciju

Preliminarna procena efekata Covid19 na platformski rad u Srbiji

Gigmetar specijalni izveštaj, jun 2020. Autori: Tim Centra

preuzmi publikaciju

Od mita do istine: Da li su Ukrajina, Rumunija i Srbija najveći snabdevači radne snage iz Evrope na globalnim digitalnim platformama?

Autor: Ljubivoje Radonjić

preuzmi publikaciju

Da li su gig radnice imune na kovid 19?

Iako je pandemija uslovila promenu tražnje za profesijama na onlajn globalnim platformama, naša “analiza preživljavanja” pokazala je da su žene gig radnice bile uspešne koliko i muškarci

preuzmi publikaciju

Kontakt centri u Srbiji: perspektive za dostojanstveni rad

Da li da ostanem ili da odem? Da li su kontakt centri i zajednički uslužni centri dobar karijerni izbor za stručnu radnu snagu u Srbiji. Tanja Jakobi, Ljubivoje Radonjić, 2020

preuzmi publikaciju

Skilled professionals and precarious replaceable labor

Exploring the career prospects of Serbian freelancers, Slobodan Golušin, 2020.

preuzmi publikaciju

Comparative report call center/BPO sector in Albania, Kosovo and Serbia

This comparative report was prepared as a part of the regional project “Decent work in the digital era: do call centre workers in the Western Balkan know whom to call?”

preuzmi publikaciju

Decent or Not? The Socio-Economic Position and Status of Global Platform Digital Workers from Serbia

by Andjelkovic B, Jakobi T and Kovac M in the new ETF publication "Changing skills for a changing world"

preuzmi publikaciju

Pakleni vozači:Ima li dostojanstvenog rada na digitalnim platformama za dostavu i prevoz putnika u Srbiji

Autori: Branka Anđelkovic, Tanja Jakobi, Maja Kovač i Slobodan Golušin, 2020.

preuzmi publikaciju

Koliko ima digitalnih radnika u Srbiji? Prva nacionalna procena populacije radnika na globalnim onlajn platformama

Autori: Petar Čolović, Branka Anđelković, Tanja Jakobi, Članovi istraživačkog tima: Zoran Kalinić, Vladan Ivanović, Ljubivoje Radonjić

preuzmi publikaciju

Uspon mobilnih aplikacija za dostavu hrane i prevoz putnika: Slučaj Srbije

Centar, 2020

preuzmi publikaciju

Zašto je za platformske radnike u Srbiji važna Direktiva 2019/1152 o transparentnim i predvidivim uslovima rada?

Autori: prof dr Senad Jašarević, Darko Božičić LL.M

preuzmi publikaciju

Svevideće oko – istraživanje o nadzoru zaposlenih koji rade od kuće

Autorke: Branka Anđelković, Tanja Jakobi, 2022.

preuzmi publikaciju

Mrežna analiza srpskog inovacionog ekosistema (ENG Only)

Autor: Bojan Branovački, 2022. (Ur. Branka Anđelković i Tanja Jakobi)

preuzmi publikaciju

Dok nas rat ne rastavi: prikaz karakteristika tržišta gig rada u Ukrajini, Rumuniji i Srbiji

Autori: Branka Anđelković, Tanja Jakobi, Vladan Ivanović, Zoran Kalinić i Ljubivoje Radonjić, 2022.

preuzmi publikaciju

Kuća na raskršću: efekti globalizacije tržišta rada na primeru tražnje stranih poslodavaca koji nisu registrovani u Srbiji za domicilnom radnom snagom koja radi na daljinu

Ljubivoje Radonjić i istraživački tim Centra za istraživanje javnih politika

preuzmi publikaciju

Inovacioni kapaciteti Srbije iz regionalne perspektive

Autor: Ljubivoje Radonjić, 2022

preuzmi publikaciju

Oporezivanje "frilensera", digitalnih radnika

dr Luka Baturan, asistent na Katedri pravnoekonomskih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

preuzmi publikaciju

Embracing the digital age: The future of work in the Western Balkans – Serbia

New forms of emplyment an platform work - Implications for youth employment policies and skills development. Authors Branka Andjelkovic and Tanja Jakobi

preuzmi publikaciju

Odnos primene veštačke inteligencije u oblasti rada i zapošljavanja i zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji

Zlatko Petrović, stručnjak u oblasti zaštite podataka o ličnosti

preuzmi publikaciju

Komentari na Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije

Branka Anđelković

preuzmi publikaciju

Frilenseri i problemi u njihovom pojmovnom definisanju

Bojan Urdarević

preuzmi publikaciju

Modaliteti angažovanja radnika na platformama za dostavu: može li predložena direktiva Evropske unije da promeni stvari

Darko Božičić

preuzmi publikaciju

Virtuelne migracije radnika iz Srbije u post-COVID periodu: analiza tražnje i ponude za onlajn radnom snagom na primeru oglasa Infostud

preuzmi publikaciju

Ukrajina: onlajn gig rad na digitalnim platformama u ratnim uslovima

Branka Anđelković, Tanja Jakobi, Ljubivoje Radonjić, Zoran Kalinić, Vladan Ivanović

preuzmi publikaciju

Inovacioni kapaciteti Srbije - prezentacija

Autor Ljubivoje Radonjić

preuzmi publikaciju

Fairwork Srbija rangiranje 2021: Standardi rada u gig ekonomiji

Branka Andjelkovic, Tanja Jakobi, Maja Kovac, Slobodan Golusin, Funda Ustek-Spilda, Shelly Steward and Mark Graham

preuzmi publikaciju

Ka rešavanju problema oporezivanja frilensera

Drugi pogled na poreski i radni tretman frilensera u Srbiji

preuzmi publikaciju

Konkurentnost privrede Srbije u kontekstu nove globalne ekonomije: prilike i rizici

Pozicioni papir, Konferencija "Budućnost rada - Budućnost je sada" 2018, Autori: Kori Udovički, Pavle Medić i Sonja Avlijaš

preuzmi publikaciju

Rodna nit digitalnog preduzetništva: Smernice za ekonomsko osnaživanje žena u ekonomiji znanja

Predlog javne politike Autori: Branka Anđelković, Tanja Jakobi i Maja Kovač

preuzmi publikaciju

Predvodnici promena na tržištu rada: prototipovi dostojanstvenog rada za Srbiju u digitalnom dobu

Zbornik radova, Autori: Branka Andjelkovic, Maja Kovac, Tanja Jakobi, Senad Jasarevic, Darko Bozicic, Jelena Sapic

preuzmi publikaciju

Ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?

Prvo istraživanje u Srbiji koje se bavi profilima radnika na digitalnim platformama. Autorke: Branka Anđelković, Jelena Šapić, Milica Skočajić

preuzmi publikaciju

Perspektive Srbije u ekonomiji zasnovanoj na znanju

Za izgradnju KBE potrebna je promena institucionalnog okvira i uključivanje širokog kruga aktera iz sektora obrazovanja, privrede i civilnog društva u proces transformacije. Autor: Vladan Ivanović

preuzmi publikaciju

Organizovanje po pozivu: Zastupanje, vidljivost i kolektivno pregovaranje u ekonomiji honorarnih poslova

MOR i CENTAR su preveli publikaciju o udruživanju radnika u ekonomiji honorarnih poslova i u platformskoj ekonomiji.

preuzmi publikaciju

Obrazovanje za budućnost: ka novim javnim politikama

Investiranje u razvoj ljudskog kapitala kroz unapređivanje nivoa obrazovanja jedan je od nosećih elemenata društvenog i ekonomskog razvoja zasnovanog na znanju. Autor: Ivana Aleksić

preuzmi publikaciju

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

Uticaj Četvrte industrijske revolucije na razvoj digitalnih kompetencija, 2019

preuzmi publikaciju