Fairwork Srbija 2021 - 2023

Centar za istraživanje javnih politika kao član Fairwork Fondacije, Univerziteta Oksford procenjuje i rangira platforme u digitalnoj "gig" ekonomiji sa ciljem da pokaže u kojoj meri njihovi uslovi rada ispunjavaju pet Fairwork principa koji se odnose na dostojanstvenu zaradu, uslove rada, ugovore o radu, upravljanje i zastupanje.U saradnji sa Fairwork-om, Centar će voditi ovaj proces merenja u Srbiji i ukazivati na primere dobrih i loših praksi u rastućem sektoru platformske ekonomije, i davati ocene o pravičnosti i dostojanstvenosti rada na svakoj operativnoj platformi u Srbiji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U današnje vreme, platformski rad predstavlja izvor prihoda i brojnih mogućnosti za milione ljudi širom sveta. Međutim, većina platformskih radnika nije institucionalno zaštićena postojećim zakonima o zapošljavanju ili kolektivnim ugovorima, što znači da se suočavaju sa niskim platama, nesigurnošću, te lošim i opasnim uslovima rada. Projekat Fairwork posvećen je isticanju najboljih, ali i najgorih  praksi kada je o platformskoj ekonomiji reč.

Glavni cilj projekta jeste da ukaže da u platformskoj ekonomiji poslovi mogu biti pravedniji i bolji, a time i radna mesta. Evaluacija uslova platformskog rada, sprovodi se kroz kontinuirano  nadgledanje i rangiranje (najzastupljenijih) digitalnih platformi na osnovu Fairwork-ovih pet principa dostojanstvenog rada, a to su: fer zarada, fer uslovi, fer ugovori, fer upravljanje i fer zastupanje. Nivo ispunjenosti principa dostojanstvenog rada  u uslovima platformskog rada ocenjuje se kroz proces saradnje u okviru međunarodne mreže istraživača i istraživačica. Korišćenje specifičnog metodološkog pristupa u okviru Fairwork projekta omogućava da se identifikuje u kojoj meri platforme postupaju u skladu sa pet spomenutih principa i da se ukaže na probleme i izazove radnika koji rade u nestandarnim formama rada, naročito na platformama. U Srbiji, istraživači i istraživačice iz Centra za istraživanje javnih politika su, kao deo Fairwork mreže,  sproveli pionirsko ocenjivanje četiri najpopularnije platforme u Srbiji u odnosu na spomenute principe dostojanstvenog rada. Ocene koje su platforme dobile ove, prve godine evaluacije, pokazuju da postoji potencijal za postizanje ovih standarda, ali uz neophodna poboljšanja ako se teži tome da platforme u potpunosti ispune postavljene kriterijume. Takođe, neophodno je pozivati na jaču zaštitu i strožije standarde rada u platformskoj ekonomiji u Srbiji.

Spomenuti principi postaju pouzdano merilo pravednosti uslova platformskog rada, što je od koristi kako za platforme, tako i za radnike, korisnike, ali i kreatore politika. Uticaj ovog pristupa je evidentan, i ogleda se u tome što su neposredno nakon saradnje sa Fairwork-om pojedine platforme reagovale uskladivši svoje politike prema radnicima, u prvom redu poboljšanjem uslova - a time i svog Fairwork skora. Kao deo ove trenutno postojeće mreže u 25 zemalja na 5 kontinenata, naši istraživači i istraživačice će i u naredne 2 godine blisko sarađivati sa radnicima, platformama, zastupnicima i kreatorima politika, kako bi zajedno izgradili pravedniju budućnost rada. Dodatno, kao deo posvećenosti Fairwork-a da platforme budu odgovorne za svoje radne prakse, unutar projekta pokrenuta je i Fairwork deklaracija (Fairwork Pledge). Deklaracija ima za cilj da podstakne druge organizacije, kao što su univerziteti, kompanije i investitori, da javno iskažu podršku dostojanstvenim uslovima rada u platformskoj ekonomiji, u skladu sa pet principa Fairwork-a.

Fairwork Srbija tim 2021, 2022: Branka Anđelković, Tanja Jakobi, Maja Kovač i Slobodan Golušin.
 
Fairwork Srbija tim 2023:Branka Anđelković, Tanja Jakobi, Maja Kovač i Ljubivoje Radonjić.
 
Prvi izveštaj (2021) o radu platformi u Srbiji možete pogledati ovde, a drugi iz 2022 ovde