JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA SPROVOĐENJA ANKETE

POZIV ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU ZA NABAVKU USLUGA SPROVOĐENJE ANKETE ‚‚1000 ključnih aktera inovacionog ekosistema u Srbiji" 

PROJEKAT „Srbija Inovira“

Poziv objavljen: 7/09/2021

Rok za prijavu: 23/09/2021, ISKLJUČIVO EMEJLOM

Projekat "Srbija inovira"realizuje Centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije, (ICT Hub) u partnerstvu sa  Centrom za istraživanje javnih politika (CENTAR)   i WM Equity Partners (WMEP) . Projekat podržava Americka agencija za medjunarodni razvoj (USAID).

CENTAR okviru ovog projekta poziva agencije za istraživanje tržišta da se prijave na javni poziv nabavke usluga sprovođenja Ankete ‚‚1000 ključnih aktera inovacionog eko-sistema u Srbiji"   Više informacija o samom projektu i tenderu pogledajte na ovom u fajlu Aneks 1 – tehnička specifikacija.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na ovaj tender, molimo vas da putem e-maila kontaktirate Gordanu Petković gordana.petkovic@gmail.com, cc: office@publicpolicy.rs, referenca UPIT | JAVNA NABAVKA: USLUGA SPROVOĐENJA ANKETE. Rok za dostavljanje pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom je 7 dana od trenutka objave poziva, zaključno sa 14. 09. 2021 (do 17:00 časova)

TENDERSKU DOKUMENTACIJU MOŽETE DA PREUZMETE OVDE

Aneks 3 Obrazac za podnošenje ponude,

Aneks 4  Metodologija i organizacija posla

Aneks 5 Dosije pravnog lica i

Aneks 6  Ključni konsultant i projektni menadžer

Aneks 7 Primer evaluacione šeme

Pitanja i odgovori zaključno sa 15.09.2021. 

Molimo Vas da ponudu i kompletnu tendersku dokumentaciju pošaljete najkasnije do 23/09/2021. godine (do 24.00 časa) na email adresu gordana.petkovic@gmail.com, cc: office@publicpolicy.rs

Molimo Vas da sve obrasce koji se moraju potpisati i overiti pošaljete skenirane, sa jasno vidljivim pečatom i potpisom.