Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji

 

“Sreća i porodice sa decom u Srbiji” – kako podržati roditelje  da izgrade kvalitetne odnose u porodici i van nje?

 

Predstavljanje izveštaja "Sreća i porodice sa decom u Srbiji" u Medija centru u Beogradu, 9. septembra, označilo je početak UNICEF kampanje kojoj je cilj da pokrene raspravu o dobrobiti i sreći porodica sa decom u Srbiji. Izveštaj koji su pripremili Centar za istraživanje javnih politika i UNICEF Srbija, uz podršku Hemofarm Fondacije, treba da doprinese dijalogu i raspravi o tome kako podržati roditelje da izgrade kvalitetne odnose unutar i van svoje porodice.

Kako rezultati Centrovog istraživanja pokazuju, tajna sreće leži u kvalitetu naših odnosa s drugim ljudima. Ono što karakteriše srećne porodice, više nego bilo šta drugo, su dobri odnosi između roditelja, i između roditelja i dece. Nesrećne porodice, s druge strane, po pravilu  odlikuju nasilno ponašanje i konfliktni odnosi između njenih članova.

Druga najvažnija karakteristika srećnih porodica su jake veze sa članovima proširene porodice i prijateljima. Porodice u Srbiji se oslanjaju na podršku baka i deka,  tetaka i ujaka u rešavanju problema ili u izazovima koje nosi roditeljstvo i briga o deci. Sve srećne porodice češće imaju podršku ove vrste u odnosu na one nesrećne.

Za razliku od uobičajeno prihvaćenog mišljenja da je novac veoma važan za sreću, korelacija između novca i sreće nije identifikovana, osim u slučajevima u kojima se porodice sa decom bore sa dubokim siromaštvom. Materijalno bogatstvo je prepoznatno kao važno samo kada je bilo tako nisko da je prouzrokovalo teškoće u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba u ishrani i stanovanju. 

Ti i drugi nalazi istraživanja su bili osnova za oblikovanje preporuka iz oblasti javnih politika koje treba da doprinesu boljoj informisanosti roditelja i pružanju podrške u gajenju i vaspitavanju dece, uspostavljanju savetodavnih i porodičnih centara za pomoć u roditeljstvu, te omogućavanju efikasnijeg odgovora države kad je u pitanju maloletničko nasilje i nasilje u porodici.

Kampanju podržava javni informativni servis Srbije (RTS), Radio televizija Vojvodine (RTV) kao i brojni regionalni i lokalni mediji. Građani su pozvani da učestvuju u raspravi preko društvenih mreža a naročito Fejsbuka.

Kraća verzija studije