Zloupotreba oružja i rodno zasnovano nasilje
22Oct2016

Cilj Projekta „Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika“ je podizanje svesti o rizicima (zlo)upotrebe vatrenog oružja i rodno zasnovanom nasilju, kao i promovisanje pristupa koji povezuje ova dva značajna društvena problema u kontekstu formulisanja relevantnih javnih politika i uključivanja ove teme u nacionalne strategije i javne debate, u kontekstu evropskih integracija, kroz Poglavlje 24, novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Zakona o oružju i municiji i drugih, kao i NAP za primenu SB UN Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost u Srbiji).
 
Tim CENTRA na ovom projektu čine: dr Danijela Spasić, stručni rukovodilac projekta, Marina Tadić, istraživačica, Jelena Šapić i Filip Stojanović, mlađi istraživači i Tanja Jakobi projektni menadžer i istraživač.
 
Tokom celog projekta CENTAR blisko sarađuje sa predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva u, javnih institucija i medija u Srbiji, sa ciljem da obezbedi senzibilizaciju i podizanje kapaciteta lokalnih aktera da prate rodno zasnovano nasilje iz ugla ljudske bezbednosti.

Žene pet puta češće žrtve nego muškarci u incidentima sa oružjem. Uprkos nalazima da posedovanje oružja predstavlja značajnu bezbednosnu pretnju u slučaju rodno zasnovanog nasilja, ovom problemu do sada nije pristupljeno sistematski.

Tim je sproveo intervjue, fokus grupe i analizu medijskog izveštavanja o temama rodno zasnovanog nasilja i zloupotrebe oružja i na osnovu prikupljenih podataka pripremio studiju i internet platformu. Studija i platforma imaju za cilj da doprinesu podizanju svesti među nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem rodno zasnovanog nasilja, medijima i građankama i građanima.

Istraživanje se oslanja na Centrov prethodni rad u domenu ljudske bezbednosti i ljudskih prava osetljivih grupa. Ovaj projekat je idejno osmislila nedavno preminula Centrova direktorka Svetlana Đurđević-Lukić, jedna od nekoliko ekspertkinja iz regiona za pitanja  lakog i streljačkog naoružanja i municije. Svetlana se u svom dugogodišnjem radu predano bavila temama bezbednosti i doprinela da se brojne teme iz njenog kruga interesovanja nađu na agendama javnih institucija (njene radove možete pogledati ovde). 

Finalni izveštaj o sprovedenom projektu možete pogledati ovde.