Institucionalni grant Think Tank fonda

Svojevrsno priznanje za dosadašnji rad CENTRA i veliki podstrek za dalji napredak predstavlja grant za organizacioni razvoj, koji nam je dodelio Think Tank Fond Fondacije Instituta za otvoreno društvo. Ovaj fond podržava nezavisne centre koji podstiču inkluzivne promene svojim analizama, zagovaranjem i angažovanjem sa širokim rasponom aktera u društvu. CENTAR će tako biti u prilici da narednih godinu dana unapredi svoje kapacitete, kvalitet svojih analiza, te da bude još prisutniji u javnosti.

Zahvaljujući grantu za organizacioni razvoj, CENTAR je do avgusta 2016. godine objavio tri predloga praktične politike (policy briefs):

Diskusijama organizovanim povodom predstavljanja nalaza i preporuka policy briefova prisustvovali su ekspertkinje i eksperti, poput Biljane Stojiljković, Snežane  Novović, Faride Bassioni Stamenić, Miljane Jovanović, Milana Sekulovskog, Adela Abusare idr. Policy briefovi su takođe promovisani na Centrovim društvenim mrežama, dok su brojni mediji preneli Centrove nalaze i preporuke (npr. Tanjug, Danas, B92, RTV). U pripremi su još tri predloga praktične politike.