Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?

Publikacija “Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji“ donosi rezultate istraživanja CENTRA o bezbednosnim problemima romske populacije. Reč o je o prvom istraživanju ovakve vrste koje analizira percepcije Romkinja i Roma o sopstvenoj bezbednosti, i politike  Ministarstva unutrašnjih poslova odnosno policije i Ministarstva odbrane kao glavnih aktera sektora bezbednosti prema ovoj ranjivoj grupi.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od avgusta 2013. do juna 2014. godine uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji“, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvoju saradnju (SIDA).

Rezultati istraživanja su predstavljeni u Kragujevcu, Beogradu i Nišu, uz veliko interesovanje medija, uključujući opširan tekst u Politikinom Magazinu, tekstove Euractiv.rs, Politike, gostovanje u Radio Beogradu, izveštaje svih  nacionalnih agencija - Tanjug, BETA, Fonet, portale B92, Blic, RTS, Novi magazin, Danas, Energyobserver, kao i Šumadija press, Kanal 9 Kragujevac, portal Grada Kragujevac, portal Grada Niša, TV produkciju Roma World, portal i kanal NTV Niš, TV Belle Amie, TV Zona Plus, Telepress, Gradski portal 018, and Niške novine.

Ključni deo nalaza zasnovan je na razgovorima sa pripadnicima romske zajednice u Kragujevcu, Nišu, Vranju, Bujanovcu, Subotici i Zemunu, kao i intervjuima sa predstavnicima lokalnih zajednica zaduženih za unapređenje bezbednosti, i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane. U okviru projekta organizovan je i Okrugli sto na kojem je sa širokim krugom  institucija relevantnih za inkluziju, ljudska prava i reformu sektora bezbednosti, kao i romskim i drugim stručnim nevladinim organizacijama  raspravljano o inicijalnim nalazima istraživanja. Takođe je analizirano medijsko pisanje o Romima.

Nalazi istraživanja su pokazali da je za romsku populaciju ključna opažena bezbednosna pretnja nepovoljan socio-ekonomski položaj koji se ogleda u nezaposlenosti, problemima sa ličnim dokumentima i ostvarivanjem prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Sa ovim je usko povezana i opažena diskriminacija, institucionalna i ona koja dolazi od većinskog naroda. Jedan od najvažnijih nalaza jeste da romsko stanovništvo različito percipira bezbednosne pretnje u zavisnosti od lokalnog okruženja i stepena društvene integrisanosti. Skala opaženih pretnji između različitih podgrupa romske populacije se razlikuje, pa je tako za „domicilne“ Rome karakterističan visok stepen integrisanostiu društvo, dok su raseljeni Romi suočavaju sa egzistencijalnim problemima. U opažanju bezbednosti su prisutne i rodne razlike, pa su Romkinje nezavisno od lokalnog okruženja, zabrinute prevashodno za bezbednost dece.

Na osnovu percepcija pripadnika romske zajednice i problema koje su identifikovale i rešavale policijske uprave u lokalnim sredinama zaključak je da policija delimično rešava urgentne bezbednosne probleme romske populacije. S druge strane, istraživanje je pokazalo da Romkinje i Romi iskazuju poverenje i uvažavanje prema Vojsci Srbije, iako bez nekih neposrednih iskustava ili poznavanja promena kroz koje je prošla ova insitucija.

Preovlađujuće je mišljenje ispitanika romske zajednice da bi veća zastupljenost pripadnika romske manjine u institucijama sektora bezbednosti doprinela lakšem ostvarivanju prava i poboljšanju društvenog položaja Romkinja i Roma. Glavna prepreka u ostvarivanju toga je, prema mišljenju intervjuisanih pripadnika bezbednosnih struktura, nizak nivo obrazovanja romske populacije.

Na osnovu nalaza istraživanja projektni tim CENTRA je formulisao preporuke za MUP i Ministarstvo odbrane sa ciljem da doprinese poboljšanju bezbednosti Romkinja i Roma u Republici Srbiji. Reč je o preporukama u pogledu postupanja, obrazovanja, obuke i zapošljavanja, kao i uspostavljanja mera monitoringa i izveštavanja u skladu sa zakonskim obavezama o zastupljenosti manjina u državnoj upravi. Obzirom na značaj lokalnog konteksta preporučeno je formiranje ili jačanje lokalnih saveta za bezbednost, i uključivanje pripadnika romskih nevladinih organizacija i romskih koordinatora u njihov rad.

Publikaciju „Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji“ možete preuzeti ovde