Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?

Otpornost i vitalnost opština u Srbiji da odgovore na rizike koji im prete od prirodnih i drugih katastrofa ključna je tema Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju (NHDR) za 2015. godinu i novog Centrovog istraživanja koje treba da ponudi konkretne predloge za efikasnije delanje institucija na lokalnom i nacionalnom nivou. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji izabrao je Centar da pripremi ovaj novi NHDR kao odgovor na izazove s kojima se Srbija suočila tokom prošlogodišnjih majskih poplava.  UNDP i Vlada Srbije su se složili da otpornost i pripremljenost opština da odgovore na rizične situacije predstavlja strateški važnu temu, koja zahteva sveobuhvatnu analizu kroz objektiv humanog razvoja.
 
Više od jedne decenije nacionalni i regionalni HDR timovi bave se temama i izazovima bitnim za unapređenje i promociju koncepta humanog razvoja. Ovi izveštaji, objavljeni u preko 135 zemalja, utemeljeni su na detaljnim istraživanjima i predstavljaju vrlo važan alat u javnom zagovaranju. Oni podstiču debate o javnoj politici i potrebnim akcijama u dostizanju dosadašnjih Milenijumskih ciljeva razvoja, tj. novih Ciljeva održivog razvoja.
 
Četvrti srpski Nacionalni izveštaj “Otpornost opština“ biće objavljen 2016. u Beogradu a delimično se zasniva na globalnom Izveštaju o humanom razvoju iz 2014. godine – “Očuvanje humanog napretka: Smanjenje ranjivosti i izgradnja otpornosti”. Timom eksperata i istraživača rukovodi Branka Anđelković, programska direktorka Centra i ekspertkinja za javnu upravu i socijalnu inkluziju.
 
Aktivnosti:
 
Prva fokus grupa o otpornosti opština da odgovore na rizike od prirodnih katastrofa, Vranje 2. oktobar 
Održane fokus grupe u Loznici, Malom Zvorniku, Šidu, Smederevskoj Palanci i Novoj Crnji.
Predstavnici civilnog sektora i štaba za vanredne situacije u Novom Sadu diskutovali o spremnosti opština za potrebe izrade NHDR
U Kraljevu održana fokus grupa o otpornosti grada na prirodne katastrofe
Održana fokus grupa sa predstavnicima lokalnih zajednica i štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru