Ka efikasnijim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481 i NVO
20Oct2015

Pilot projekat "Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481, dotacije za nevladine organizacije" Centra za istraživanje javnih politika i Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS) u tri opštine - Pirotu, Kraljevu i Somboru - imao je za cilj da inicira dijalog između učesnika u procesu odobravanja finansiranja iz budžetske linije 481 namenjene civilnom sektoru, analizira situaciju i ponudi preporuke za njeno transparentnije korišćenje.

Projekat je podržao Balkan Civil Society Development Network (BCSDN).

CRNPS se godinama bavi praćenjem i analiziranjem potrošnje sa linije 481, budžetske linije za projekte NVO, i objavio je bazu podataka o projektima sa te linije koji su podržani na nivou Republike i na nivou lokalnih samouprava. Centar za istraživanje javnih politika je usmeren na civilno društvo, ugrožene grupe koje su vrlo često usmerene samo na OCD i analizu efekata javnih politika koje se odnose na organizacije civilnog društva i ugroženih grupa.

U aprilu 2010. CRNPS je predložio Vladi i Ministarstvu finansija da prihvate inicijativu za transparentniju i efikasniju distribuciju donacija za OCD iz nacionalnih i lokalnih budžeta. Inicijativu je potpisalo je 188 OCD, ali u međuvremenu se malo toga promenilo.

Sa ovim novim projektom želimo da oživimo debatu o važnosti transparentnosti linije 481, damo preporuke za izmene procedura  i pojačamo pritisak javnosti na stvaranje bolje saradnje između vlade i organizacija civilnog društva u okviru procesa pristupanje Srbije EU.

Aktivnosti:

Najava okruglog stola u Pirotu 23.oktobar 2015.

Izveštaj sa okruglog stola u Pirotu 23.oktobar 2015. izveštaj sa okruglog stola su emitovali TV Pirot, Radio Pirot i Pi Kanal.

Najava okruglog stola u Kraljevu.29.oktobar 2015.

Izveštaj sa okruglog stola u Kraljevu.

Najava okruglog stola u Somboru. 3. novembar 2015.Najava za okrugli sto u Somboru objavljena je na portalu Radio-televizije Vojvodine, a preneli su je i Naslovi.net. Sa SOinfo.org vest o najavi događaja preneo je portal Somborski-oglasnik.com 

Izveštaj sa okruglog stola u Somboru. Izveštaj sa okruglog stola objavljen je na sajtu soinfo.rs
 
Najava završne konferencije u Kući ljudskih prava. Ponedeljak 30. novembar 12 h.