Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti

Ključni cilj projekta bilo je povećanje zastupljenosti pripadnica i pripadnika romske populacije u policiji, kako bi se ojačalo poverenje ove populacije u rad MUP, bezbednost ove populacije, i povećao stepen zaposlenosti mladih Romkinja i Roma.

Projekat „Inkluzija Romkinja i Roma u sektor bezbednosti: Ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku” Centar za istraživanje javnih politika sproveo je kao partner Policijske Asocijacije „Evropski policajci romske nacionalnosti”. Projekat podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u sklopu svog programa za unapređenje položaja i statusa romske populacije u Srbiji.

Prethodno istraživanje CENTRA „Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji” pokazalo je da predstavnice i predstavnici romske populacije kao jedan od najznačajnjih problema vide nedovoljno prisustvo svojih sunarodnika u državnim institucijama, a posebno u sistemu MUP. Uspostavljenjem saradnje sa Policijskom Asocijacijom „Evropski policajci romske nacionalnosti”, čiji su osnivači i članovi aktivni policijski službenici romske nacionalnosti u MUP, uticaće se na promenu ove situacije. Projekat istovremeno daje doprinos sprovođenju preporuka Strategije za unapređivanje položaja Romkinja i Roma u Srbiji, kao i mera navedenih u Akcionom planu za sprovođenje ove strategije za period 2013-2015.

Na osnovu dosadašnjih iskustava pripadnika Policijske Asocijacije, koji su već učestvovali u organizaciji i realizaciji promotivnih kampanja za upis romske populacije na osnovnu policijsku obuku (OPO), a koje je podržavao OEBS, postoji velika zainteresovanost romske populacije za rad u sistemu MUP. Međutim, jedna od glavnih prepreka za postizanje veće prolaznosti ove populacije na OPO je nedovoljna informisanost o uslovima upisa, kao i samom kvalifikacionom testu. Zato će projekat obuhvatiti info sesije za mlade Romkinje i Rome, kao i jednodnevne pripremne treninge u šest sedišta policijskih uprava (Novi Sad, Beograd, Bor, Kraljevo, Pirot i Niš). Tokom ovih treninga učesnice i učesnici  imaće priliku da se detaljno informišu i upoznaju sa svim segmentima kvalifikacionog ispita direktno od predavača iz Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO), koji i inače učestvuju u selekcionom procesu. Posebna pažnja biće posvećena animiranju što većeg broja Romkinja za učešće u obukama i konkurisanje za OPO.

Tim CENTRA vršiće monitoring obuka tokom ovog pilot projekta i formulisaće preporuke za njihovo unapređenje, kako bi se u narednim konkursnim ciklusima ovi treninzi još više prilagodili i doprineli značajnijem povećanju broj Romkinja i Roma primljenih u COPO.

Foto: Učesnice i učesnici radionice u Beogradu (18. mart 2015) upoznaju se sa testom srpskog jezika kao delom kvalifikacionog ispita za prijem na osnovnu policijsku obuku

Aktivnosti:

Prvi trening u Centru MUP u Sremskoj Kamenici 11.03.2015

Konferencija za štampu povodom projekta 12.03,2015.

Trening u Boru 23.03.2015

Trening u Kraljevu 24.03.2015.

Završna konferencija u Nišu 26.03.2015.

Ministar unutrašnjih poslova podržao Centrov projekat 8.04.2015

Prethodni projekti: 

Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti

Procena efikasnosti lokalnih mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja.