11Jan2016

Konstitutivna sednica vladine radne grupe za pripremu NAP UN rezolucije 1325

   Održana je konstitutivna sednica Radne grupe Vlade RS za pripremu predloga Nacionalnog akcionog plana za primenu UN Rezolucije 1325 Žene, mir, bezbednost za perod 2016-2020. Direktorka Centra za istraživanje javnih politika Svetlana Đurđević-Lukić, imenovana je od strane  Vlade Republike Srbije, uz samo još nekoliko predstavnica nevladinog sektora, u ovu Radnu grupu.

 

  Radna grupa je uspostavila nekoliko podgrupa koje bi trebale da do kraja aprila sačine određene elemente za inicijalni predlog novog NAP.