Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
18Nov2015

Novi Pazar preventivno deluje na sprečavanje bujičnih poplava

Novi Pazar i susedne opštine se godinama unazad suočavaju sa problemima bujičnih poplava, povremenim zemljotresima, snegom i ledom u planinskim područjima i čestim požarima, istakli su učesnici fokus grupa održanih u Novom Pazaru 18. novembra 2015. sa predstavnicima Štaba za vanredne situacije i udruženjima gradjana. U cilju povećanja otpornosti na česte prirodne rizike lokalna samouprava je intenzivirala aktivnosti na uvodjenju preventivnih mera zaštite od rizika od prirodnih katastrofa, naročito u zaštiti od bujičnih poplava koje su česta pojava u ovom delu Srbije. Izgradnja brana i čišćenje korita reka u nadležnosti lokalne samouprave predstavljaju glavne preventivne mere koje se sprovode u ovom gradu. Ipak, kako ističu sagovornici, nedostatak koordinacije i saradnje sa javnim preduzecima nadležnim za vode i šume na republičkom nivou usporavaju širu primenu preventivnih mera u Novom Pazaru i pripadajućim opštinama.

U isto vreme otpornost grada Novog Pazara na rizike od bujica je smanjena zbog čestih problema sa zatrpavanjem rečnih korita komunalnim otpadom stanovništva. To ukazuje na potrebu veće aktivnosti komunalne inspekcije kao preventivne mere u zaštiti od rizika od bujica, kao i podizanje ekološke svesti gradjana, istakli su učesnici focus grupa. S tim u vezi, kako istču sagovornici, predstavnici komunalne inspekcije i udruženja gradjana mladih iz Novog Pazara trenutno sprovode aktivnosti koje imaju za cilj edukaciju mladih o preventivnim merama zaštite od rizika i podizanja ekoloških znanja.

Učesnici focus grupa su na kraju istakli potrebu za većom intersektorskom saradnjom u oblasti zaštite od rizika od prirodnih katastrofa, dodatnim ulaganjem u preventivne mere, naročito u oblasti zaštite od požara i snežnih nanosa, kao i potrebu za učešćem gradjana u sistemu preventivnog delovanja na pomenute rizike.

Novi Pazar je jedan od 13 gradova i opština u Srbiji u kojima se sprovodi istraživanje za potrebe izrade Nacionalnog Izveštaja o humanom razvoju (NHDR). Centar za istraživanje javnih politika je izabran od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) da sprovede ovo istraživanje i pripremi Izveštaj.