Projekat: Nacionalni HDR 2016: Kako odgovoriti na rizike od katastrofa u Srbiji?
13Nov2015

Kraljevo – razvoj civilne zaštite kao mere otpornosti grada na prirodne katastrofe

U suočavanju sa poplavama, klizištima i zemljotresom, Kraljevo je proteklih godina ulagalo u povećanje otpornosti gradskog sistema na prirodne katastrofe.  Grad je tako razvio sopstveni model civilne zaštite koji je postao vrlo zapažen i u drugim gradovima u Srbiji.  Učesnici fokus grupa, održanih u Kraljevu 12. i 13. novembra 2015., istakli su da je Kraljevo jedan od retkih gradova koji je uspostavio sistem civilne zastite prilagodjen kontekstu i potrebama te lokalne zajednice.  Razvijena mreža poverenika civilne zaštite na teritoriji grada Kraljeva obučenih da reaguju i mobilišu stanovništo u slucaju nadolazeće prirodne katastrofe pokazala se u prošlogodišnjim poplavama kao uspešan model zaštite i spasavanja. Pored toga, kako ističu učesnici fokus grupa, dobra saradnja grada Kraljeva sa javnim preduzećima zaduzenim za vode, puteve, čistoću, i njihova uloga u sistemu za vanredne situacije se pokazala kao ključni faktor u spremnosti grada da odgovori na priordne rizike. Ipak, sagovornici apeluju na neophodnost boljeg planiranja i procene rizika od prirodnih katastrofa na nivou grada, i uvodjenju edukativnih programa u škole i vrtiće kao vida preventivnog delovanja na rizike.

I predstavnici civilnog drustva smatraju da je neophodno uvrstiti programe prevencije od prirodnih rizika i načina delovanja u vanrednim situacijama u škole i vrtiće, a posebno ističu važnost uloge žena u sistem prevencije i odbrane od rizika.

Kraljevo je jedan od 13 gradova u Srbiji koji učestvuje u istraživanju i pripremi Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju čija je ključna tema otpornost opština i gradova u Srbiji da odgovore na rizike od prirodnih katastrofa. Centar za istraživanje javnih politika je izabran od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) da pripremi ovaj Izveštaj.