Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
17Dec2015

Diskusija o naučenim lekcijama i preporukama za dalju podršku OCD od strane OEBS

Tokom sprovođenja projekta “Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji” Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji je u periodu od 2010 do 2015 pružilo podršku organizacijama civilnog društva u realizaciji 28 malih projekata u oblasti reformi sektora bezbednosti uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA.

O nalazima ovih projekata i naučenim lekcijama tokom njihovog sprovođenja najpre se diskutovalo na konferenciji u Nišu, a zatim je 17. decembra u Beogradu predstavljena detaljna analiza Jelene Radoman, sa preporukama za naredni ciklus podrške organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti.

Prema autorki, projekti organizacija civilnog društva kao relevantnog aktera sektora bezbednosti se mogu svrstati u tri grupe: istraživački, edukativni i projekti javnog zastupanja. Iako su sve podržane aktivnosti odnosile na reformu sektora bezbednosti, realizovani projekti se značajno tematski razlikuju u zavisnosti od toga da li se bave pitanjima nacionalne bezbednosti, sektorskim politikama ili lokalnim bezbednosnim problemima.

Profesionalizacija ljudskih resursa i podizanje kapaciteta je značajno za unapređenje aktivnosti civilnog društva u predviđanju impakta i definisanju indikatora u projektima. Buduća donatorska podrška treba da bude fleksibilna u pogledu organizacijskih kapaciteta (ljudski resursi, iskustvo, godišnji budžeti).

U diskusiji u kojoj su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva, Ministarstva odbrane, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom  i Misije OEBS u Srbiji, istaknuta je potreba definisanja okvira saradnje između OCD i institucija sektora bezbednosti (Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane), odnosno neophodnost obostranog poznavanja procedura i postojanje predvidljivosti u postupanju ovih ministarstva u pogledu zahteva za saradnju  od strane OCD.

U diskusiji održanoj u hotelu Falkensteiner učestvovale su i Svetlana Đurđević Lukić, direktorka Centra za istraživanje javnih politika i saradnica Centra Marija Stanković.

Misija OEBS-a u Srbiji prepoznala je pristup Centra za istraživanje javnih politika u sagledavanju sektorskih i međusektorskih pitanja s posebnim fokusom na ranjive grupe i podržala tri projekta iz oblasti reformi sektora bezbednosti: LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u SrbijiRomkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji i projekat Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti.

Prezentacije o CENTROVIM projektima sa konferencije u Nišu možete naći ovde.