Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
15Dec2015

Rad istraživačica CENTRA objavljen u novom Zborniku “40 godina od Helsinkija”

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju obeležava 40 godina od potpisivanja Helsinškog završnog akta, a Republika Srbija predsedava OEBS-u ove godine. Institut za uporedno pravo je podstakao okupljanje brojnih stranih i domaćih uvaženih stručnjaka, koji su dali svoj akademski doprinos u izradi novog Zbornika. 

Svetlana Đurđević Lukić i Marina Tadić, istraživačice Centra za istraživanje javnih politika pisale su rad na temu “Učešće civilnog društva u ljudskoj dimenziji OEBS-a”. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju predstavlja jednu od ključnih međunarodnih bezbednosnih organizacija koja je svoje procese značajno otvorila za organizacije civilnog društva OCD. To se posebno ogleda u aktivnostima Platforme za građansku solidarnost (mreže nezavisnih nevladinih organizacija iz celog OEBS regiona), Paralelnim konferencijama civilnog društva i ulozi monitoringa – procesu samoevaluacije ostvarivanja obaveza u oblasti ljudske dimenzije. Međutim, istraživačice CENTRA su istakle primetnu zabrinutost nevladinih organizacija povodom primene obaveza preuzetih u okviru ljudske dimenzije OEBS i smanjivanja prostora za delovanje civilnog društva u nizu zemalja članica. U tom smislu, istraživačice CENTRA ističu da predsedavanje Srbije OEBS-u nije iskorišćeno da se pomoću civilnog sektora otvori kritički dijalog o preuzetim obavezama u okviru OEBS-a i da se o njima informiše  administrativni aparat i šira javnost. 

U Zborniku se nalaze radovi uvaženih stranih profesora i stručnjaka iz oblasti bliskih OEBS-ovoj bezbednosnoj agendi, kao što su Volfgang Zelner, Alis Akerman, Kari Motola, Roza Pati i Andrej Zagoski. Zbornik je podeljen u pet delova. Prva tri dela su struktuirana shodno tradicionalnoj podeli na tri diplomatske korpe. Prvi deo analizira pitanja koja potpadaju pod političko-vojnu dimenziju, drugi deo otvara pitanja koja se tiču ekonomsko-ekološke dimenzije, dok se treći deo odnosi na pitanja iz oblasti ljudske dimenzije OEBS. U četvrtom poglavlju razmatraju se multisektorska pitanja, a u petom delu su perspektive odnosa OEBS-a i Republike Srbije.