Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
10Oct2015

Konferencija Podrška organizacijama civilnog društva u učešću u reformi sektora bezbednosti

Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji organizovalo je od 8-10. oktobra u Nišu konferenciju Podrška organizacijama civilnog društva u učešću u reformi sektora bezbednosti. Na trodnevnom skupu okupili su se predstavnici Misije OEBS-a, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, kao i predstavnici organizacija civilnog društva čiji su projekti bili podržani kroz projekat koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj. Tokom projektnog ciklusa (2010-2015) podržano je oko 25 projekata na temu reforme sektora bezbednosti, kojima je Misija OEBS-a u Srbiji pomogla unapređenju i jačanju dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija sektora bezbednosti.

Misija OEBS-a u Srbiji prepoznala je pristup Centra za istraživanje javnih politika u sagledavanju sektorskih i međusektorskih pitanja s posebnim fokusom na ranjive grupe i podržala tri Centrova projekta iz oblasti reformi sektora bezbednosti: LGBT populacija i reforma sektora bezbednosti u Srbiji, Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji i projekat Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti. Uspešnim sprovođenjim ovih projekata Centar je postao pouzdan implementacioni partner Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS. Ovakva podrška bila je dragocena i pomogla profilisanju CENTRA kao organizacije koja na originalan način sagledava probleme bezbednosti i socijalne inkluzije.

Ove Centrove projekte na konferenciji u Nišu prezentovala je Marija Stanković, mlađa koordinatorka CENTRA.

Milena Banović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim drustvom, govorila je o Nacrtu Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, kao i njenim najvažnijim poglavljima- pravni i institucionalni okvir saradnje između javne uprave i civilnog društva, finansijska održivost, uloga organizacija civilnog društva u pružanju usluga socijalne i zdravstvene zaštite, neformalnom obrazovanju i procesu evropskih integracija.  

Predstavnici Sektora za politiku Ministarstva odbrane istakli su da se Izveštaj o primeni NAP-a za sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 Žene, mir i bezbednost nalazi na sajtu Ministarstva na inicijativu organizacija civilnog društva i predstavlja važan pomak u reformi sektora bezbednosti unutar sistema odbrane i uključivanju civilnog društva.  

Predstavnici Ministarstva unutrasnjih poslova istakli su da je 2013. usvojena Strategija za rad policije u zajednici a ove godine i prateći Akcioni plan, kao i da postoji mehanizam unutar sistema, oficir za vezu koji je nadležan za saradnju sa civilnim društvom i lokalnom zajednicom. U tom smislu, postoji potreba za saradnjom između policije u zajednici i lokalnih organizacija civilnog društva koji su pružaoci usluga.  

Organizacije civilnog društva koje su u okviru ovog velikog projekta bile podržane u proteklih pet godina predstavile su svoj doprinos u izradi bezbednosnih politika, sprovođenjem projekata sa fokusom na rodno zasnovanom nasilju i rodnoj ravnopravnosti, ranjivim grupama, reagovanju u vanrednim situacijama, bezbednosti na internetu i bezbednosti mladih.   

Predstavnici Misije OEBS-a zahvalili su se dosadašnjim inicijativama civilnog društva i njihovom doprinosu reformama sektora bezbednosti i pozvali sve prisutne da nastave saradnju u okviru budućih poziva za podnošenje predloga projekata.