Projekat: Monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om
30Sep2015

Procena srpskog poštovanja ljudskih prava na OSCE konferenciji u Varšavi

Prihvatajući praksu koje je uvelo švajcarsko predsedavanje OEBSom, Srbija se obavezala da pripremi procenu sopstvenog poštovanja obaveza u okviru ljudske dimenzije OEBS. Na najvećoj konferenciji o ljudskim pravima OSCE Human Dimension Implementation koja se održava od 21. septembra do 02. oktobra 2015, na panelu posvećenom ovom procesu samoevaluacije govoriće ambasador Srbije u OEBS Vuk Žugić, direktor Instituta društvenih nauka (IDN) dr Goran Bašić, direktorka CENTRA Svetlana Đurđević-Lukić ispred koalicije organizacija civilnog društva za monitoring srpskog predsedavanja OEBS, i predstavnica kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Na teme iz oblasti ljudskih prava koje je država odabrala –slobodu okupljanja, izborne slobode, rodnu ravnopravnost i položaj Roma – nezavisne izveštaje o poštovanju obaveza iz ove treće korpe OEBSa pripremaju IDN i kancelarija Poverenice, zatim ih komentariše koalicija ispred nevladinog sektora, da bi u poslednjoj fazi država dostavila svoje dopune odnosno komentare na obe ove verzije.

CENTAR se u okviru ove koalicije naročito bavi položajem Roma, kao i pitanjem slobode izražavanja odnosno medijskim slobodama. Izveštaji Koalicije o ovoj poslednjoj temi, kao i o položaju branilaca ljudskih prava i nacionalnih manjina, na insistiranje OCD biće priključeni izveštajima na četiri napred navedene oblasti koje je država odabrala za (samo)procenu. Planirano je da izveštaji budu predstavljeni na Paralemnom samitu OCD i zatim na Ministarskom samitu OEBS početkom decembra u Beogradu.  

Članovi Koalicije, uz Centar, su Helsinški odbor za ljudska prava, JUKOM, Forum za etničke odnose i Fond za humanitarno pravo.