Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
03Jun2015

Okrugli sto CENTRA „Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti” u Požarevcu 5. juna

Mladi ljudi u Požarevcu uglavnom se osećaju fizički bezbednim u svom gradu, ali  se suočavaju sa problemima narkomanije i alkoholizma, pojavom nasilja navijačkih grupa, socijalnim razlikama i siromaštvom, diskriminacijom, kao i nedostatkom organizovanih edukativnih sadržaja. Ovo su samo neki od rezultata koje su istraživači Centra za istraživanje javnih politika dobili tokom dubinskih razgovora sa predstavnicima srednjoškolaca i srednjoškolki,  i članovima lokalnog civilnog društva a koje ćemo predstaviti na okruglom stolu u Požarevcu 5. juna, od 12.00 do 14.30 h, u sali 11 Gradske uprave, u Drinskoj 2.

Na okruglom stolu će, pored predstavnika CENTRA, govoriti i specijalni savetnik u Misiji OEBS-a u Srbiji Vladimir Bilandžić, Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić. U diskusiji će učestvovati i Bane Spasović, predsednik Skupštine grada i predsednik Odbora za bezbednost grada Požarevca, Zlatan Svetozarević iz Policijske uprave Požarevac, kao i predstavnici Saveta i Kancelarije za mlade i organizacija civilnog društva. 

Mladi ljudi smatraju da su mediji nedovoljno pišu o njihovim problemima, da je veliki broj medija postao tabloidan, „dnevno aktuelan“ i politički manipulisan, što im oduzima legitimitet u okviru procesa civilne kontrole sektora bezbednosti.

Cilj Centra je bio da kroz otvoren dijalog o temama ljudske bezbednosti, bezbednosti mladih u lokalnoj zajednici, sektoru bezbednosti, lokalnim institucijama koje se bave bezbednošću, demokratskoj i parlamentarnoj kontroli sektora bezbednosti i učešću mladih u formulisanju bezbednosnih politika dobije odgovore na to kako se mladi ljudi osećaju i kako vide sopstvenu ulogu i ulogu lokalnih i republičkih institucija u podizanju bezbednosti mladih.

Mladi su društvena grupa koja predstavlja oko 20% stanovništva u Srbiji, a koja se suočava sa mnogobrojnim izazovima, od siromaštva, problema u obrazovanju i na tržištu rada, do diskriminacije, (ne)bezbednosti na internetu do isključenosti iz procesa donošenja odluka. Naše istraživanje pokazuje da mladi ljudi koji uskoro stiču glasačko pravo nemaju dovoljno znanja o tome koje se institucije bave njihovom bezbednošću a istovremeno smatraju da se sadašnje stanje nesigurnosti može značajno poboljšati preventivnim radom (pre svega kada je reč o fizičkim incidentima) i da relevantne institucije koje se bave ovim problemom moraju bolje sarađivati.

Naš projekat LOKALNI BEZBEDNOSNI PROBLEMI MLADIH I DEMOKRATSKA KONTROLA SEKTORA BEZBEDNOSTI usmeren je ka jačanju saradnje između države i civilnog društva u prepoznavanju ključnih problema bezbednosti na lokalnom nivou sa kojima se suočavaju mladi. Želeli smo da doprinesemo izgradnji znanja o demokratskoj kontroli sektora među mladima i direktnoj komunikaciji mladih, lokalnih vlasti i narodnih poslanika, kako bi se zajednički ponudile preporuke za jačanje poverenja mladih u institucije i poboljšala njihova participacija.

Projekat je podržalo Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, u godini kada su mladi i njihova uloga jedan od prioriteta predsedavanja Srbije OEBS-om.