Projekat: Mladi i demokratska kontrola sektora bezbednosti
25Apr2015

Mladi u Zrenjaninu zabrinuti za ekološku i ekonomsku bezbednost

Problemi ekološke (vodosnadbevanje i loš kvalitet vode, veliko zagađenje) i ekonomske bezbednosti (veliki broj nezaposlenih i firmi u stečaju) izdvojeni su među najznačajnije probleme bezbednosti mladih u Zrenjaninu, tokom radionice koju je Centar za istraživanje javnih politika sproveo u ovom gradu 25. aprila.

Učenice i učenici zrenjaninskih srednjih škola i aktivisti i aktivistkinje lokalnog ‪NVO‬ sektora naglasili su i potrebu za organizovanjem više besplatnih aktivnosti za mlade, kao i probleme u funkcionisanju zrenjaninskog svratišta i narodne kuhinje.

Nakon mapiranja rizika lokalne bezbednosti, učesnice i učesnici diskutovali su o ključnim pojmovima u vezi sa demokratskom kontrolom sektora bezbednosti i u okviru studije slučaja analizirali jedan od trenutno najaktuelnijih problema u ‪Srbiji‬ – rasprostranjenost posedovanja malokalibarskog i lakog oružja ‪SALW‬, kao i tekući proces predaje i legalizacije oružja.

Ovo je poslednja u nizu radionica u okviru projekta 'Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti', koji Centar sprovodi uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. Na osnovu nalaza dobijenih tokom fokus grupa i radionica, tim Centra sačiniće izveštaje o lokalnoj bezbednosti mladih, o kojima će biti diskutovano sa narodnim poslanicima i predstavnicima lokalne samouprave i drugim relevantnim lokalnim akterima ova tri grada.