Zoran Kalinić

Zoran Kalinić je član Centra od 2019. godine u funkciji istraživača-analitičara. Zoran je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na kome drži nastavu iz Elektronskog poslovanja, Elektronske trgovine i Elektronske uprave. Njegova trenutna istraživačka interesovanja uključuju informacione tehnologije i sisteme i njihovu primenu u društvu i poslovanju, elektronsko poslovanje, elektronsku trgovinu i primenu tehnika veštačke inteligencije u poslovanju i menadžmentu. Autor je ili koautor preko 100 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i učesnik više međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih projekata.  U GigmetarTM timu je zadužen za obradu i analizu podataka i njihovo predstavljanje.

Zoran Kalinić je 1996. do 2005. godine bio zaposlen na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, a od 2005. godine radi na Ekonomskom fakultetu istog Univerziteta. Doktorirao je 2012. godine na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, u oblasti razvoja mobilnih informacionih sistema. Držao je gostujuća predavanja na više evropskih univerziteta u Poljskoj, Sloveniji, Finskoj, Portugalu, itd.