Vladimir Bilandžić

dr Vladimir Bilandžić – ČLAN SAVETODAVNOG ODBORA

Vladimir Bilandžić je priznati međunarodni i nacionalni ekspert međunarodne bezbednosti, kontrole naoružanja, mera za izgradnju bezbednosti i politiku Jugoistočne Evrope.

Dr Bilandžić je do 1989. godine bio istraživač u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Objavljivao je radove iz oblasti međunarodne bezbednosti, kontrole naoružanja i politike Jugoistočne Evrope.

U periodu od 1986. do 1991. bio je član delegacije bivše Jugoslavije na konferencijama KEBS-a u Beču,  dok je pre ovog angažmana učestvovao na konferencijama i sastancima KEBS-a u Ženevi, Beogradu, Madridu, Stokholmu i Parizu.

Držao je predavanja o bezbednosti na Balkanu i Jugoistočnoj evropskoj politici na interdisciplinarnom master programu na studijama Jugoistočne Evrope na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti od 1996. do 2001. godine.

U misiji OEBS-a u Beogradu je, od 2001. godine, specijalni savetnik za mere izgradnje poverenja i bezbednosti. Glavne oblasti njegovog rada uključuju demokratski nadzor oružanih snaga, reformu odbrane, implementaciju obaveza OEBS-a u političko-vojnim aspektima bezbednosti, kontrolu malog i lakog naoružanja itd.

Dr Bilandžić je 1984. godine doktorirao međunarodne odnose na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a političke nauke je magistrirao na Mekmaster univerzitetu, u Hamiltonu, u Kanadi 1972. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1969. godine. Tokom 1984/85. godine dr Bilandžić  je bio gostujući istraživač na Istok-Zapad institutu u Njujorku. Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima o pitanjima bezbednosti i dosta objavljivao o međunarodnoj bezbednosti KEBS-u/OEBS-u, kontroli naoružanja i Jugoistočnoj evropskoj politici.