Tanja Jakobi

Izvršna direktorkaTanja Jakobi je izvršna direktorka Centra. Bavi se pitanjima radnih prava, diskriminacije i prekarizacije u oblasti rada i inkluzijom ranjivih grupa u sistem obrazovanja i tržišta rada. Kao istraživačica i medijska ekspertkinja sarađuje sa CENTROM od njegovog osnivanja 2010. godine, a od 2016. je na poziciji izvršne direktorke. Njeno istraživačko interesovanje usmereno je na uticaj tehnologije na prirodu radnih odnosa i dostojanstvenog rada, i kreiranje javnih politika u oblasti ekonomije zasnovanje na znanju. Autorka je i urednica izdanja iz oblasti digitalnog rada. Zajedno sa Brankom autorka je i urednica GigmetraTM.

Pored rada u CENTRU, bavi se i istraživanjem životnog standarda, radnih prava, diskriminacije i prekarizacije uopšte i u medijima.  Razumevanje savremenih promena u sferi rada i ekonomske dimenzije ovih promena i talenat za upečatljiv i svež pristup u izlaganju rezultata istraživanja stekla je tokom dugogodišnje karijere ekonomskog novinara i urednika u domaćim i inostranim štampanim i audio vizuelnim medijima.

Magistrirala je ekonomsko novinarstvo na Baruch College u Njujorku a diplomirala je na odseku filozofija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je  Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja.