Srđan Korać

Srđan Korać je član Centra za istraživanje javnih politika od 2017. godine. Korać je naučni saradnik Institutu za političke studije iz Beograda. U žiži njegovog naučnoistraživačkog interesovanja su etika javne uprave, tehnopolitika (veštačka inteligencija i sociorobotika) i lјudska bezbednost. Korać je radio u Institutu za međunarodnu politiku i privredu od 2006. do 2021. godine, gde je obavlјao dužnosti zamenika direktora (2017–2021) i rukovodioca Odelјenja za studije međunarodne bezbednosti (2015–2017). Srđan je član je redakcije časopisa Administracija i javne politike (izdanje Instituta za političke studije, Beograd) i Human Security (izdanje Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu).

Učestvovao je u radu niza međunarodnih i domaćih konferencija, stručnih skupova i rasprava i objavio više od 50 radova u naučnim publikacijama. 

Srđan je doktorirao u oblasti etike javne uprave na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao na Evropskim studijama i diplomirao na Odeljenju za međunarodne odnose.