Srđan Korać

Srđan Korać je član Centra za istraživanje javnih politika od 2017. godine. Korać je naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) iz Beograda, gde sprovodi istraživanja o međunarodnoj bezbednosti i etičkim aspektima međunarodnih odnosa, funkcionisanju političkog sistema Evropske unije i pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U žiži Srđanovog istraživačkog interesovanja važno mesto već više od jedne decenije zauzimaju i savremena metodologija i politika borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i etička perspektiva reforme javne uprave u Srbiji. Srđan je zamenik glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa Međunarodni problemi (izdanje IMPP), a član je redakcije časopisa Administracija i javne politike (izdanje Instituta za političke studije, Beograd) i Human Security (izdanje Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu).

Učestvovao je u radu niza međunarodnih i domaćih konferencija, stručnih skupova i rasprava i objavio više od 50 radova u naučnim publikacijama. 

Srđan je doktorirao u oblasti etike javne uprave na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao na Evropskim studijama i diplomirao na Odeljenju za međunarodne odnose.