Slobodan Golusin

Slobodan Golušin je doktorand sociologije na Centralno-Evropskom Univerzitetu u Beču i istraživač saradnik u Centru za Istraživanje Javnih Politika. Njegovo istraživanje je fokusirano na geografiju i političku ekonomiju autsorsivanja posla kroz digitalne platforme. On se takođe bavi kvantitativnom metodologijom u društvenim naukama i statističkom obradom podataka. Slobodan je saradnik Centra za Istraživanje Javnih Politika od Jula 2020. godine.

Slobodan je stekao master diplome iz oblasti sociologije na Centralno-Evropskom Univerzitetu, kao i master i diplomu osnovnih studija psihologije na Univerzitetu u Novom Sadu. Takođe je studirao na Univerzitetu u Oslu i ISCTE IUL u Lisabonu.