Osnivači

Osnivači CENTRA su Branka Anđelković, Pavle Golicin i Svetlana Đurđević-Lukić.+

Branka Anđelković

koosnivačica CENTRA i direktorka programa


Kao međunarodna ekspertkinja Branka Anđelković bavi se temama iz oblasti civilnog društva, socijalne politike i političke ekonomije. Autorka je više studija i istraživanja sprovedenih u Srbiji i različitim zemljama istočne Evrope i centralne Azije.

Branka je direktorka programa u CENTRU. Osnivačica je CENTRA i vodeća je istraživačica na projektima koji se tiču socijalne politike, socijalne inkluzije, socijalnog kapitala, formalnih i neformalnih mreža. Od 2013. godine do 2015. godine bila je angažovana kao vođa tima EU eksperata za podršku Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom R. Srbije.

Od 2002. do 2008. godine Branka je bila Šefica odseka za smanjenje siromaštva i ekonomski razvoj pri UNDP Srbija. Pre toga je radila kao Savetnica za medije i civilno društvo u Evropskoj agenciji za rekonstrukciju, te kao Savetnica za program za britansku humanitarnu organizaciju Oxfam.

Branka je magistrirala na Harvardu na odseku za javnu upravu. U SAD je takođe bila u gostujućem statusu pri Centru za evropske i evroazijske studije na Kalifornijskom Univerzitetu (UCLA). Anđelković je magistrirala i na Centralno-evropskom univerzitetu na Odseku za međunarodne odnose i evropske studije 1996. godine, a zatim je provela dve godine na Oksfordu istražujući posle-hladnoratovske politike na Bliskom istoku, te u Turskoj na Bilkent Univerzitetu. 

Pavle Golicin

Član Izvršnog odbora


Pavle Golicin je ekonomista po struci koji se bavi problemom rada i zapošljavanja u regionu Zapadnog Balkana. U poslednjih 10 godina Pavle je radio kao savetnik agencija Ujedinjenih Nacija u Programu Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) i Međunarodnoj organizaciji rada (ILO). Takođe je učestvovao u brojnim regionalnim istraživačkim studijama, kao i procenama programa Vlade i međunarodnih donatora, koje su bile podržane, između ostalog, od strane Svetske banke, Ujedinjenih Nacija i Evropske komisije.

Pavle je završio magistarske studije iz politike i administracije Evropske Unije na Evropskom koledžu 2002. godine. Poseduje široko znanje o institucijama, programima i mehanizmima Evropske Unije. 

Njegovi radovi i angažmani između ostalog obuhvataju:

  • Evaluation of the Southeast Europe and the EU – Leadership Development Programme, European Fund for the Balkans, Belgrade, 2012.
  • Assessment of integrated employment and social services delivery, UN MDG Joint Programme ‘Youth Employment and Management of Migration in Serbia’, 2012 (with Branka Anđelković).
  • Analysis of the Youth Labour Market in Croatia, ILO Subregional Office, Budapest, 2011.
  • ‘Policy Responses of the Western Balkans Countries to the Global Economic Crisis and Their Social and Labor Market Impact’, World Bank International Conference on Poverty and Social Inclusion in the Western Balkans, Brussels, 2010 (with Mihail Arandarenko).
  • The G20 Country Assessment for Serbia: Assessing Country Employment and Social Protection Policy Responses to the Global Economic Crisis, ILO Subregional Office, Budapest, 2009.
  • ‘International Actors and Social Policy Developments in Serbia 2000-2006’, South-East European Research Centre, South Eastern Europe Volume, December 2006 (with Mihail Arandarenko). Also published in Social Policy in the Process of European Integration, Faculty of Political Sciences, Belgrade, 2006.

 

Svetlana Đurđević Lukić

Predsednica izvršnog odbora i direktorka do septembra 2016. godine +


Svetlana Đurđević-Lukić rukovodila je istraživanjima iz oblasti ljudske bezbednosti u CENTRU.

Svetlana je bila članica Vladine Radne grupe za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN 2016-2020, Saveta Centra za spoljnu politiku, i Foruma za međunarodne odnose pri Evropskom pokretu u Srbiji. Objavila je dve monografije i brojne radove u zbornicima i časopisima, i uredila The Media and Security Sector Reform in the Western Balkans (DCAF, 2010).
 
Radila je kao istraživačica za Justice and Security Research Programme, pri Odeljenju za međunarodni razvoj LSE; Foreign Policy Research Institute u Filadelfiji, SAD; Centru za kontrolu pešadijskog oružja u Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) i Misiji OEBS u Beogradu, kao konsultantkinja ODIHR, DCAF i UNDP.
 

Magistrirala je politiku, bezbednost i integracije na University College London, a usavršavala se na Kolumbija univerzitetu u Njujorku i Univerzitetu Oksford.