Marko Milošević

Marko Milošević je student master studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je završio i diplomske studije. Njegova primarna istaživačka interesovanja obuhvataju psihologiju individualnih razlika. Takođe, interesuju ga metodologija kvantitativnih  istraživanja, kao i statistička obrada podataka, gde se kontinuirano usavršava.

Centru za istraživanje javnih politika se pridružio tokom 2021. godine.