Marina Tadić

Marina Tadić je radila kao istraživačica u Centru od februara 2013. do jula 2015. godine, a sada je angažovana u okviru Fonda "Svetlana Đurđević Lukić" kao članica žirija za ocenu studentskih radova. Oblasti koje je posebno zanimaju su ljudska bezbednost, reforma sektora bezbednosti, ranjive grupe, sukobi oko resursa, razvoj civilnog društva.

Master studije u oblasti Međunarodne bezbednosti završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i diplomirala na Odeljenju za međunarodne odnose.

Pohađala je više kurseva i seminara o bezbednosnim politikama. Usavršavala se i kroz brojne programe posvećene civilnom društvu, društvenom aktivizmu i jačanju liderskih veština, poput programa Nacionalnog demokratskog instituta za mlade lidere. Bila je među najboljim društveno aktivnim studentima učesnicima programa Evropskog pokreta, kao i među polaznicama mentorskog programa Evropskog pokreta. Radno iskustvo sticala je i kao stažistkinja Narodne skupštine Republike Srbije i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.