Marina Tadić

Marina Tadić je članica Centra za istraživanje javnih politika. Master studije u oblasti Međunarodne bezbednosti završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je i diplomirala na Odeljenju za međunarodne odnose.

Učestvovala je kao istraživačica u više projekata Centra, pre svega onih koji se odnose na bezbednosne politike i ljudsku bezbednost.  Trenutno je angažovana na projektima Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika i Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika.

Marina je autorka Smernica za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade i članica Trenerske baze Krovne organizacije mladih Srbije, u okviru koje je trenerkinja za oblasti – Bezbednost mladih i Javne politike i javno zagovaranje.

Marina je pohađala više kurseva i seminara o bezbednosnim politikama, među kojima je i kurs Centra za mirovne operacije Generalštaba Vojske Srbije o multinacionalnim operacijama. Usavršavala se i kroz brojne programe posvećene civilnom društvu, društvenom aktivizmu i jačanju liderskih veština, poput programa Nacionalnog demokratskog instituta za mlade lidere. Bila je među najboljim društveno aktivnim studentima učesnicima programa Evropskog pokreta „Dobrodošli u Nemačku”, kao i među polaznicama mentorskog programa Evropskog pokreta „Podeli znanje, postani mentorkaˮ. Radno iskustvo sticala je i kao stažistkinja Narodne skupštine Republike Srbije i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Oblasti koje je posebno zanimaju su ljudska bezbednost, reforma sektora bezbednosti, ranjive grupe, sukobi oko resursa, razvoj civilnog društva.

Radila je kao istraživačica u Centru od februara 2013. do jula 2015. godine, a trenutno je angažovana u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Objavljeni radovi: