Iva Tomić

Iva Tomić je članica Centra od septembra 2018. U Centru je radila prvo kao praktikantkinja, a potom kao saradnica-istraživačica i koordinatorka u okviru programa ‘Migracije i razvoj’ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Iva osmišljava i vodi promotivne kampanje za Centroe publikacije i istraživačke aktivnosti.  Takođe je bila u organizacionom odboru za dve Centrove nacionalne konferencije o budućnosti rada u 2018. i 2019. godini, kao i u timu koji je organizovao prvu  regionalnu konferenciju o platformskoj ekonomiji i onlajn radu u jugoistočnoj Evropi. Iva takođe doprinosi istraživačkim aktivnostima Centra sprovodeći fokus grupe i intervjue,  i radeći na prikupljanju i preliminarnoj analizi podataka.

Iva je završile osnovne studije na univerzitetu Bard College Berlin (ranije European College of Liberal Arts) na kome je stekla diplomu u oblasti humanistike, umetnosti i društvene misli (BA in Humanities, the Arts, and Social Thought), sa usmerenjem na etiku i politiku i umetnost i estetiku.