IN MEMORIAM - Svetlana Djurdjevic Lukic

Svetlana Đurđević Lukić, naša bliska prijateljica i izuzetno cenjena koleginica, direktorka i su-osnivačica Centra za istraživanje javnih politika preminula je iznenada, u 53.  godini života. Svetlana je bila uvažena analitičarka i ekspertkinja za američku spoljnu politiku, ljudsku bezbednost i bezbednosne politike, i zapaženo ime srpskog novinarstva tokom 1990tih. 

Svetlana je svojom predanošću, kao sigurni stub Centra, vodila brojne projekte, sa naročitim interesovanjem za one koji osvetljavaju najbitnije bezbednosne probleme kako svih građana, tako i različitih društvenih grupa u Srbiji - mladih, Roma, LGBT i žena.
 
Svoju profesionalnu radoznalost i talenat za pisanje, Svetlana je iskazivala kroz brojne objavljene radove kao što su monografije i prilozi u raznim zbornicima i časopisima. Kao neumorna aktivistkinja, Svetlana je bila angažovana u različitim radnim grupama u Srbiji. Neke od njih su  Vladina Radna grupa za izradu Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN 2016-2020, Savet Centra za spoljnu politiku, Forum za međunarodne odnose pri Evropskom pokretu u Srbiji, idr.  Redovno je sarađivala i sa OEBS Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP),   Ženevskim Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).   
 
Pre osnivanja CENTRA za istraživanje javnih politika Svetlana je radila kao istraživačica i savetnica pri Odeljenju za međunarodni razvoj London School of Economics (LSE) u Londonu; Institutu za spoljnu politiku u Filadelfiji, SAD; Centru za kontrolu pešadijskog oružja u Jugoistočnoj Evropi (SEESAC) i Misiji OEBS u Beogradu. Bila je takođe angažovana na nekoliko projekata Ministarstva nauke, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane RS, a kao istraživačica i saradnica u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, te Institutu za strategijska istraživanja i Instituta Vinča.
 
Svetlana je magistrirala politiku, bezbednost i integracije na University College London, a usavršavala se na Kolumbija univerzitetu u Njujorku i Univerzitetu Oksford. Diplomirala je Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odeljenju za istoriju. U sredu, 28 septembra 2016.godine, trebalo je da brani doktorsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, pod naslovom “Uloga Ujedinjenih nacija u izgradnji mira: Slučaj istočni Timor”. 
 
Svetlanin odlazak je veliki lični i profesionalni gubitak ne samo za CENTAR i njegove saradnike, već  i za mnogo širu javnost u Srbiji.  Svetlana ostavlja za sobom muža i dvoje dece, kao i brojne bliske prijatelje. Mi ostajemo duboko ožalošćeni zbog njene iznenadne i tragične smrti. 
 
Vest o smrti naše koleginice i prjateljice možete pročitati ovde.
 
Govore na komemoraciji Svetlani možete pročitati ovde.
 
Odavanje pošte tima Londonske škole za ekonomiju Svetlani Đurđević Lukić možete pročitati ovde.