Darko Stalevski

Darko Stalevski je internacionalni konsultant sa više od 15 godina iskustva u razvoju, finansiranju i implementaciji projekata. Radio je kao projekt menadžer za internacionalne organizacije i institucije poput Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija, Delegacije Evropske Komisije, Dečjih sela i ADRA-e International, ali takođe i za korporacije (Koka-kola kompanija & Hyatt), kao i za brojne lokalne NGO-ove. Vodio je multinacionalne timove do 50 zaposlenih i sa više od 500 volontera u implementaciji širokog spektra projekata: Ekonomski razvoj; Program hitne pomoći izbeglicama sa Bliskog Istoka; Zaštita životne sredine;     Razvoj opštinske infrastrukture; Pomoć žrtvama poplava;

Kao iskusan pregovarač, medijator i fasilitator, često je posredovao u pregovorima između centralnih vlasti, privatong sektora i internacionalnih institucija po pitanju razvoja i implementacije projekata. Tokom EU MISP-a koordinirao je rad velike grupe donatora uključujući predstavnike Svetske banke, Evropske investicione banke, Saveta Evrope, Delegacije Evropske Komisije i sedam ministarstava, pomažući im u njihovim naporima da standardizuju i ubrzaju razvoj infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Darko takođe ima značajno iskustvo u razvoju posebno prilagođenih trening programa namenjenih privatnom sektoru, NGO-ovima, kao i  lokalnoj i centralnoj vlasti iz oblasti:

• Identifikacije, prioritetizacije i selekcije projekata;

• Dugoročne finansijske održivosti projekata;

• Implementacije projekata;

• Monitoringa i evaluacije;

• Razvoja korporativnih projekata društvene odgovornosti;

• Kreiranja partnerstava između javnog i privatnog sektora;

• Upotrebe informacionih tehnologija kao alata za vođenej projekata.

Pored vođenja brojnih projekata, Darko je takođe učestvovao u pisanju više od 30 projekata, studija i strateških dokumenata.