Projekat: Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva
11Dec2013

Kako do efikasnog mehanizma osobe od poverenja u sektoru bezbednosti

Danas počinje dvodnevni seminar pod nazivom "Ka delotvornom i održivom mehanizmu "osobe od poverenje" o uvođenju mehanizma osoba od poverenja u institucije sektora bezbednosti u Srbiji.Cilj koji se želi postići uspostavljanjem mehanizma „osobe od poverenja“, jeste pružanje primarne kolegijalne pomoći u vidu savetovanja, posredovanja i preduzimanja mera radi rešavanja konkretnih spornih pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti. Time bi se stvorila i platforma za unapređenje položaja žena u društva i omogućila praktična pomoć zaposlenima u sprečavanju diskriminacije i rodne neravnopravnosti.

Seminar organizuju Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena - UN Women, u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti 11-12. decembra 2013. godine.

Svetlana Đurđević-Lukić predsednica Centra predstaviće na seminaru nalaze istraživanja „Mapiranje (ne)diskriminacije u sistemu vojnog školstva u Republici Srbiji.

Uspostavljanje mehanizma „osobe od poverenja“ utvrđeno je Nacionalnim akcionim planom za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015). Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je ovu rezoluciju (S/RES/1325) o Ženama, miru i bezbednosti, 31. oktobra 2000. godine. Teme rodne ravopravnosti i odnosa prema ostalim ranjivim grupama (LGBT, nacionalnim i etničkim manjinama kao i verskim zajednicama) unutar sistema bezbednosti je predmet Centrovog istraživačkog rada u proteklom periodu. Naši nalazi upućuju na nužnost bolje integracije antidiskriminatornih normi u sistem vojnog školstva, kako revizijom i pisanjem novih udžbenika tako i uputima predavačima da poštuju ustavne i zakonske odredbe koje garantuju nediskriminatorni tretman pripadnika i pripadnica različitih društvenih grupa, kako prilikom prijema tako i tokom obuke i rada u institucijama sektora bezbednosti.