Tekst konkursa

Otvoren treći nagradni konkurs fonda „Svetlane Đurđević Lukić“ iz oblasti bezbednosti
 

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) poziva studente osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija u Republici Srbiji da do 30. septembra 2019. godine dostave svoje radove iz oblasti ljudske bezbednosti i tako učestvuju u nagradnom konkursu fonda „Svetlane Đurđević Lukić“.

Organizovanje nagradnog konkursa predstavlja istovremeno promociju ljudske bezbednosti kao centralne teme istraživačkog interesovanja Svetlane Đurđević Lukić (1963 — 2016), jedne od osnivačica Centra za istraživanje javnih politika i njegove prve direktorke.

Činjenica da je Svetlana Đurđević Lukić tragično stradala u saobraćajnoj nesreći, pored definisanih tema ovogodišnjeg konkursa, CENTAR poziva studente i studentkinje da kroz svoje radove daju doprinos temi bezbednosti u saobraćaju.

U središtu pažnje Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ jesu nesigurnost i ranjivost pojedinca u 21. veku a teme nagradnog konkursa za 2019. godinu su:

Bezbednost u saobraćaju u Srbiji – svakodnevna pretnja po pojedinca;

Od kandidata se očekuje da problem bezbednosti u saobraćaju sagledaju iz perspektive koncepta ljudske bezbednosti, daju pregled normativnih rešenja, i analiziraju javne politike usmerene na pooštravanje ili ublažavanje odnosa prema nesavesnim vozačima ( na primer uvođenje kućnog pritvora, nošenje „nanogice“) i ostalim učesnicima u saobraćaju.

Klimatske promene i prirodne katastrofe u Srbiji;

Kandidati imaju punu slobodu u odabiru ugla iz kog će sagledavati temu. U radovima se može kritički razmatrati način na koje je Srbija reagovala na dosadašnje vanredne situacije, ekološka politika naše zemlje, promene koje se dešavaju na globalnom nivou sa uticajem na naš region i sl, iz ugla bezbednosti pojedinca.

Izbeglice i migranti – bezbednosni aspekt;

Od 2015. godine, čitav svet se susreće sa tzv. fenomenom „migracija“. Iako on postoji oduvek, specifičnosti skorašnjih migracionih kretanja promenile su mnoge stvari u Evropi kada je reč o bezbednosti. Stoga je fokus ove oblasti usmeren na bezbednost pojedinca, bilo da se o bezbednosti izbeglica i migranata, odnosno bezbednosti domicilnog stanovništva.

Postkonfliktna društva i proliferacija lakog i malokalibarskog oružja;

Više od sedam godina Centar za istraživanje javnih politika se bavi pitanjem lakog i malokalibarskog oružja. Za to vreme smo publikovali mnoštvo izveštaja, radova i studija koje možete pronaći u naučnim časopisima, nedeljnicima, novinama ili pak na našem web sajtu, a koji mogu biti inspiracija za zainteresovane studente.

Uticaj 4.0 revolucije na bezbednost pojedinca;

4.0. ili tzv. digitalna revolucija donosi nam ozbiljne promene u ekonomiji, politici, medijima, ali i u oblasti bezbednosti. Razvoj tehnologije, sve sofisticiraniji mehanizmi rešavanja problema korišćenjem sredstava za nadgledanje, obradu velikih baza podataka, prepoznavanje lica i dr, brisanje granica između privatnog i javnog, samo su neke od „novina“ sa kojima se svet polako susreće i na koje se privikava. Stoga je kandidatima data sloboda da odabrani bezbednosni fenomen ili fenomene smeste u okvir 4.0 revolucije.

 

Najbolja dva rada (jedan rad iz kategorije osnovnih studija i jedan rad iz kategorije studija drugog stepena), biće nagrađeni tromesečnom, odnosno dvomesečnom stipendijom. Nagrađeni radovi biće objavljeni u dvojezičnom zborniku zajedno sa ostalim odabranim radovima uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbiji. Svečanost povodom dodele nagrada biće održana u decembru 2019. godine u Beogradu.

Uslovi konkursa

Za učešće na konkursu mogu da se prijave studenti i studentkinje osnovnih, specijalističkih, master i doktorskih studija, sa privatnih i državnih fakulteta iz svih naučnih oblasti (medicinskih, društveno-humanističkih, prirodnih, tehničkih), iz Republike Srbije, kao i oni iz inostranstva koji se u Srbiji nalaze na studijskom boravku ili razmeni.

Neophodan kriterijum za učešće je da kandidatu/kandidatkinji studentski status ne ističe do 15. marta 2020. godine, jer se stipendije isplaćuju počevši od dodele nagrada u naredna dva odnosno tri meseca. Pri dostavljanju radova potrebno je da se dostavi i overena potvrda fakulteta o studentskom statusu kandidata/kandidatkinji.  

Uputstvo za tehničku pripremu rada za nagradni konkurs „Svetlana Đurđević Lukić“

Radove za učešće  na nagradom konkursu Fonda „Svetlana Đurđević Lukić“ potrebno je dostaviti prema  navedenim  uputstvima. Rukopisi  koji  nisu  sačinjeni  prema  navedenim  uputstvima  neće biti uzeti u razmatranje.

Radovi se dostavljaju na srpskom jeziku, latiničnim pismom. Strana imena i pojmovi navode se u srpskoj transkripciji po pravilima Pravopisa srpskog jezika Matice srpske (sedmo izdanje, 2016. godina). Pri prvom navođenju stranog imena ili pojma u zagradi je neophodno navesti iste u originalu. Izuzetak od ovog pravila predstavljaju latinski termini, koje je neophodno pisati u originalu.

Obim rada ne treba da bude duži od 3000 reči, pri čemu u navedeni obim nisu uračunati sažeci, reference i prilozi.

Radovi se dostavljaju u Microsoft Word-u (sa .doc ili .docx ekstenzijom), A4 formatu (210x297) stranice, sa marginama 2,5 cm (sve margine) i obostranim poravnanjem (Justified), u fontu Times New Roman, veličina slova 12, sa proredom od 1,5.

Prva stranica rada treba da sadrži naziv članka, ime i prezime autora i njegovu punu afilijaciju (npr. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti). Zvezdicom označiti autora koji je određen za korespondenciju i u fusnoti navesti podatke o kontaktu (e-mail). Zatim sledi naslov rada koji se piše velikim, bold slovima. Naslov rada mora jasno da upućuje na problem/predmet koji se u tekstu razmatra; ukoliko je potrebno, podnaslovom se može bliže odrediti prostorno-vremenski, društveno-istorijski, disciplinarni, teorijsko-metodološki kontekst u kojem se problem/predmet razmatra.

Ispod naslova neophodno sledi sažetak (abstract), na srpskom jeziku, obima do 300 reči (kurzivom), sa ključnim rečima (do pet reči).

Tekst članka može da sadrži najviše tri nivoa naslova. Za naslove prvog nivoa koristiti velika slova (normal) (npr. UVOD), naslove drugog nivoa označavati boldiranim slovima (samo prvo veliko slovo, npr. Koncept ljudske bezbednosti), a naslove trećeg nivoa pisati kurzivom (samo prvo veliko slovo, npr. Izazovi koncepta ljudske bezbednosti u XXI veku). Svi naslovi bi trebalo da budu centrirani i odvojeni od ostalog teksta jednim praznim redom.

Spisak literature navodi se na kraju rada. Spisak treba da obuhvata popis samo onih referenci na koje se kandidati/kandidatkinje pozivaju u tekstu. Napomene (fusnote) mogu da sadrže manje važne detalje, dopunska objašnjenja, naznake o korišćenim izvorima (na primer naučnoj građi) itd., ali ne mogu biti zamena za citiranu literaturu.

Navođenje literature u tekstu treba da bude u skladu sa APA stilom (Publication Manual of the American Psychological Association, 2003). Prilikom navođenja referenci sa jednim autorom daje se ime autora u originalu, npr. (Ejdus, 2012: 32). Ukoliko referenca ima dva autora, oba se navode u tekstu, npr. (Spasić, Tadić, 2017: 38). Ukoliko referenca ima tri i više autora, navodi se samo ime prvog autora i skraćenica „et al.“ npr (Đorđević et al., 2015: 78). Reference se navode u skladu sa APA stilom. Spisak referenci se na kraju rada navodi abecednim redom po prezimenima autora. Nije potrebno stavljati redne brojeve ispred referenci.

Dostavljeni rukopisi prolaze uobičajenu proceduru anonimne recenzije. Da bi rad bio prihvaćen, mora da ima dve pozitivne recenzije.

Radovi koji su u bilo kojoj formi već objavljeni, kao i radovi koji su u proceduri za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji, neće biti prihvaćeni za objavljivanje u Zborniku. Rad koji je prethodno saopšten na naučnom skupu, a nije štampan u izvodu ili u celini, može biti prihvaćen za objavljivanje u Zborniku, s tim da mora da prođe postupak recenzije kao svi ostali radovi.

Prihvatanjem rada za objavljivanje, autorska prava za članak prelaze na Centar za istraživanje javnih politika.

Rukopisi se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-mejl konkurs@publicpolicy.rs sa naznakom Nagradni konkurs_Ime i prezime_Fakultet_nivo_studija.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na: konkurs@publicpolicy.rs ili potražite informacije na sajtu publicpolicy.rs i Facebook stranici @PublicPolicyRS.