Jelena Šapić

Jelena Šapić je saradnica CENTRA od novembra 2015. godine. Master studije na odseku za međunarodne odnose i evropske studije završila je 2014. godine kao stipendista Centralno-evropskog univerziteta, sa tezom ,,Evolucija ekonomskog poretka na Zapadnom Balkanu: Strane direktne investicije kao motor (ne)razvoja’’ (mentor: prof. Friedrich Kratochwil). Prethodno je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smer: međunarodni odnosi. Tokom studija, bila je stipendistkinja Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao i Fondacije Dragoslav Srejović za mlade talente.

 
 
Jelena je završila niz dodatnih usavršavanja kao što su Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i letnja škola o terorizmu i borbi protiv terorizma u Olimpiji (Grčka). Takođe, učestvovala je u TRAIN programu za Zapadni Balkan koji je organizovan od strane Nemačkog saveta za međunarodne odnose (DGAP). Tokom ovog programa, sprovela je istraživanje o uticaju briselskih sporazuma na bilateralnu trgovinu i slobodu kretanja između Kosova i Srbije. Rezultate i preporuke ovog istraživanja predstavila je zvaničnicima u Briselu. Jelena je radila u Institutu za ekonomski teritorijalni razvoj i volontirala u nevladinim organizacijama u Kragujevcu.Teme koje je posebno zanimaju su: socijalno-ekonomske nejednakosti, tranzicioni procesi na Zapadnom Balkanu, obrazovanje i migracija.
 
Trenutno radi na sledećim projektima Centra: Analiza zloupotrebe oružja i uticaja na rodno zasnovano nasilje kroz građansku akciju i javno zagovaranje politika (2016/2017) i Dokumentovanje novih formi diskriminacije i zagovaranje uspešne integracije Roma povratnika kroz bolje uslove obrazovanja i zapošljavanja. (2016/2017), Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca” (2017).  
 
Bila je uključena u rad na projektima Centra: Reforma sektora bezbednosti i ljudska bezbednost: Studija slučaja LGBT zajednice (2016);  Stranke o problematici bezbednosti u izbornoj kampanji (2016)
 
Izabrani radovi: