Filip Stojanovic

Filip Stojanović je sekretar Fonda "Svetlana Đurđević Lukić". Bio je član Centra od oktobra 2016. godine do početka 2019. godine. Master studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu završio je 2016. godine odbranivši tezu „Konceptualizacija nacionalnog interesa u studijama bezbednosti.“ Na istom fakultetu je završio i osnovne akademske studije. Tokom studija, učestvovao je u radu istraživačkih centara.

Filip je posebno zainteresovan za ljudsku bezbednost i reformu sektora bezbednosti. U njegovom istraživačkom fokusu su bezbednosni izazovi povazani sa malokalibarskim oružjem i vanrednim situacijama. U toku dosadašnjeg istraživačkog rada, Filip je objavio nekoliko naučnih radova u časopisima iz kategorije M51 i M53, kao i nekoliko predloga praktičnih politika.